mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkół
Mechaniczno-Samochodowych
w Zabrzu
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2017/2018 znajduje się pod adresem: https://zsmszabrze.mobidziennik.pl/2017